การกินกับการทำสมาธิ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    4 ก.ย. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
อบรมธรรม ณ เนกขัมมาภิรมยสถาน วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

...

การกินอาหารน้อยได้ประโยชน์ในการทำลมดีมาก
เวลาที่ต้องการจะสำรวมลม อาตมาฉันอาหารให้น้อยที่สุด
พอร่างกายหิว ลมมันเสียดแทงหรือขึ้นลงตรงไหนตรงไหนเรารู้ได้หมด
ถ้าร่างกายมีอาหารอิ่มเสียแล้ว เราไม่ใคร่จะสังเกตรู้ได้
เพราะร่างกายปกติมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาแล้ว มันจะหิวก็ดี จะเจ็บก็ดี
ยิ่งเจ็บหนักยิ่งดีที่สุด ปิดประตูไม่ต้องพบปะกับใครเลย

เมื่อ"เวทนา"เกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย
เพื่อให้ลืมเวทนานั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันเป็น "สติ" ไม่ใช่ "สัมปชัญญะ"
ต้องรู้อยู่ที่ "ตัวเราเอง" จึงจะเป็น "สติสัมปชัญญะ"

อาหารที่เป็นชิ้นหยาบๆเช่น เป็ด ไก่ หมู เนื้อ เหล่านี้
เมื่อก่อนนี้อาตมาไม่ยอมฉันเลย เสียดายกำลังไฟธาตุ
เพราะอาหารหยาบเหล่านี้ต้องใช้กำลังมากในการย่อย
พอกินเข้าไปรู้สึกว่า ร่างกายมันอึดอัดขึ้นมาทันที
และร่างกายก็อ่อนเพลียเหมือนเวลาที่เขาสูบไฟต้มน้ำ
พอสูบไฟแรง น้ำก็เดือดพล่านฉันใด ร่างกายเราเมื่อไฟธาตุทำงานหนัก
ความร้อน ความไม่สงบในตัวเราก็ต้องมีมากขึ้น   DT017019

จำปาพร

4 ก.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย