ประวัติหลวงปู่ประสาร สุมโน - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    18 ธ.ค. 2556

ประวัติหลวงปู่ประสาร สุมโน - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

หลวงปู่ประสาร ท่านเป็นพระวิปัสสนาสาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันท่านเป็นพระวิปัสสนารุ่นครูบาอาจารย์อาวุโส มีอัชฌาสัยอันนุ่มนวลควรที่ยึดถือท่านเป็นแบบอย่างของบูรพาจารย์ในยามนี้ ความเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่างๆ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะแก่การครองเพศสมณะ เป็นอีกพระเถระรูปหนึ่งของพระวิปัสสนาสายพระป่าของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พบเห็นมาว่า ท่านเป็นผู้สงบเสงี่ยมในศีลสังวรและมีจิตใจที่เยือกเย็น ในการสนทนาก็พูดเบาๆ พอได้ยิน จึงมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากในทุกวงการ

http://www.npa-account.com/thamma14.html   


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

18 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5608 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย