"สัมมาสติ คือรู้ผิดรู้ถูก" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    28 เม.ย. 2565

.
 "สัมมาสติ คือรู้ผิดรู้ถูก"

" .. กลุ่มที่ทำกรรมฐานนี้บางกลุ่มก็เห็นว่า "ศีลไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ สมาธิไม่ต้องปฏิบัติก็ได้" ยืนเดินนั่งนอนอยู่เฉย ๆ ทำให้มีสติอยู่แล้วก็พอเท่านั้น นั่นก็ดีเหมือนกัน "แต่ไม่ดีแบบของพระพุทธเจ้า" เช่น "แมวมันก็มีสติเหมือนกัน แพะแกะมันก็มีสติเหมือนกัน" แต่ว่า "เป็นมิจฉาสติไม่เป็นสัมมาสติ"

เราจะไปถือเอาเช่นนั้นไม่ได้ ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถูกทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้ถือว่า "ให้มีสติอยู่รู้อยู่ ก็คือให้รู้ความผิดและความถูกนั่นเอง" เมื่อรู้จักความถูกและความผิดแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติ "คือละความชั่วทั้งหลายนั้น ประพฤติความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้น" เท่านั้น .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
    DT014902

วิริยะ12

28 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย