เสียสละให้เต็มที่ ไม่ต้องหวั่นไหว : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    19 มี.ค. 2558


เราบำเพ็ญทานมาเต็มที่แล้วจะไปหวั่นไหวทำไม
เรารักษาศีลมาเต็มที่แล้วจะหวั่นไหวอย่างไร
เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่
เพื่อความพ้นทุกข์..ไปหวั่นไหวทำไม
ให้ดวงจิตดวงใจนี้แหละเกิด "ธรรมปิติ"

ยินดีในธรรมวินัย สัตถุศาสนา
คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่

ว่าเราจะเสียสละทุกอย่าง
จึงจะได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน
ถ้าเราไม่เสียสละจริงๆ
เราก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆ ไม่สมบูรณ์แบบ
เราต้องเสียสละให้หมด
มีอะไรๆก็เลิกละออกไปให้หมดสิ้น
เรียกว่า ข้ามไป ข้ามศพไป
ข้ามตายไป ข้ามเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ได้

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
• เสียงสัตว์ ๘ ชนิด ( อัฏฐสัททชาดก )

• บาปอย่างไร ?

• นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก

• Transform ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

• ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓

• ๓๘.ปางรับผลมะม่วง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย