บุญ

"ถ้าเราทำสิ่งใด ด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง โดยปราศจากผลประโยชน์ของตนเอง ... จะเห็นว่าจิตใจของเราผ่องใสเบิกบาน นั่นแหละตัวบุญ"

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56210/-blog-morart-mor-dhart-


ที่มา : เพจ สมาเณร ปลูกปัญญาธรรม

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  362 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย