บุญ

 DhammathaiTeam  

"ถ้าเราทำสิ่งใด ด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง โดยปราศจากผลประโยชน์ของตนเอง ... จะเห็นว่าจิตใจของเราผ่องใสเบิกบาน นั่นแหละตัวบุญ"

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56210/-blog-morart-mor-dhart-   

ที่มา : เพจ สมาเณร ปลูกปัญญาธรรม

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย