"คนเราหลงกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "คนเราหลงกิเลส"

" .. "คนเราทุกคนหลงกลกิเลส" ดูแต่กิเลสราคะสั่งให้ทำก็ทำตาม กิเลสโทสะสั่งให้ทำก็ทำเลย กิเลสโมหะสั่งให้ทำก็เป็นอันว่า "ทำตามไปทุกสิ่งทุกอย่าง"

ถ้าผู้ใดทำตามอำนาจกิเลสอยู่เรื่อย ๆ อย่างนี้ละก็ "บุคคลผู้นั้นไม่มีหนทางใดที่จะละกิเลสออกจากจิตได้ เพราะจิตผู้นั้นไมยกขึ้นสู่กรรมฐาน" แค่อสุภกรรมี่ถ่ายออกมาทุก ๆ วัน ก็ไม่กำหนด "กำหนดก็ไม่เห็น ปล่อยให้กรรมฐานเสียไปทุก ๆ วัน"

ให้พากันตั้งจิตให็สูงขึ้น "อย่าปล่อยให้จิตต่ำ ตั้งขึ้นมาให้ได้ทุกลมหายใจ ว่านี่เราใกล้จะตายเข้ามาทุกทีแล้ว" อย่าประมาท .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,395


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย