อย่าให้ความดีร่วงหล่นไปตามนิวรณ์ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    15 พ.ค. 2558

การสร้างกุศลให้มีขึ้นในดวงจิตดวงใจเช่นนี้ก็เท่ากับเราเป็นคนมีทรัพย์
และเมื่อมีทรัพย์ก็จะต้องมีสิ่งรบกวนเหมือนต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม
ก็มักมีบุ้งหนอนหรือแมลงต่างๆมารบกวนเพราะดอกของมันมีกลิ่นหอม

จิตของเราก็เหมือนกัน..เมื่อมีพุทธคุณ ธรรมคุณและสังฆคุณเกิดขึ้น
ก็จะต้องมีเครื่องทำลายรบกวน คือ "นิวรณ์" หรือ "นิมิต"
เหมือนดอกไม้ที่มีแมลงมาตอม ดอกของมันก็จะต้องร่วงหล่น
เมื่อดอกร่วงหล่นเสียแล้ว ผลของมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
จิตของเราก็เช่นเดียวกัน อย่าให้ความดีร่วงหล่นไปตามนิวรณ์
จึงต้องคอยระวังจิตให้ตั้งเฉยอยู่ในตัวของเราเอง
จนรู้สึกว่าไม่มีสิ่งอะไรมารบกวนหรือทำลาย
จิตก็จะเหมือนกับช่อมะม่วงที่ถูกละอองฝนหล่อเลี้ยง
ไม่ช้าก็จะมีผลตามมาแล้วเราก็เก็บผลกินสบาย

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

15 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5193 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย