"อริยบุคคลเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    18 พ.ย. 2566

.
 "อริยบุคคลเบื้องต้น"

" .. "โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล" อริยบุคคลนี้เป็นผู้มีศีลอันเต็มรอบ คือ "เป็นผู้ไม่วุ่นในศีลแล้ว มิได้รักษาศีลเสียแล้ว" เพราะเป็นทาสศีลมานาน "ต่อนี้คุณศีลจะต้องตามรักษาท่านมิให้ตกไป ในอบาย ๔ ได้"

แปลว่า "เป็นผู้มีโทษอันเชื่องแล้ว ไม่ต้องวุ่นรักษา" ส่วนสมาธิกับป็ญญายังต้องท่าต้องรักษาอยู่ "อกุศลหยาบ ๆ ปราบแล้ว ยังอยู่แต่อย่างกลางและอย่างละเอียด" จะต้องปราบด้วยมรรคเบื้องสูงคือ "สกิทาคา" ต่อไป .. "

"จิตตวิชา"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 DT014902

วิริยะ12

18 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย