"โลกุตรศีล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    26 ธ.ค. 2566

.
"โลกุตรศีล"

" .. โลกุตรศีลนั้นโดยเนื้อความว่า "ศีลอันใดไม่ยังกิเลสให้บังเกิดขึ้นได้" โดยความอธิบายว่า "โลกุตรศีลนั้นไม่ต้องไปสมาทาน ไม่ต้องระวังรักษา กิเลสบังเกิดขึ้นไม่ได้" เปรียบเหมือน "บุคคลตัดต้นไม้แล้วแลขุดถอนรากเสีย" ฉะนั้น "ถึงฝนจะตกถูกต้องเป็นประการใด ๆ ก็ดี ไม่สามารถจะงอกขึ้นมาได้อีก"

หรือเปรียบเหมือน "บุคคลที่ตัดยอดตาลและยอดมะพร้าว ธรรมดายอดตาลและยอดมะพร้าวอันบุคคลตัดแล้วนั้น ไม่สามารถจะงอกขึ้นมาได้อีก" โลกุตรศีลก็มีอุปไมยเช่นกัน ฉะนั้น .. "

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร   DT014902

วิริยะ12

26 ธ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5400 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย