"ผู้หมดเวร หมดภัย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    12 เม.ย. 2566

.
 "ผู้หมดเวร หมดภัย"

" .. ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ
ผู้มีศีลย่อมมีความสุข มั่งคั่ง สมบูรณ์ ไม่อด
ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์
จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
ผู้มีศีลแท้ .. เป็นผู้หมดเวร หมดภัย .. "

"มุติโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
    DT014902

วิริยะ12

12 เม.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย