บันทึกอบรมธรรมประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  อบรมธรรมะประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพฯ"ร่างกาย" เหมือนอสรพิษ อสุรกาย
หรือทารกที่ไม่มีกฏหมาย เช่น บอกให้นอนก็ไม่นอน
บอกให้เชื่อก็ไม่เชื่อ ฯลฯ มีแต่ทุกข์โทษ
และนำความเดือดร้อนมาให้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "พระนิพพาน" อยู่ที่เปลือกตาบ้าง
ปลายจมูกบ้าง เล็บมือเล็บเท้าบ้าง ขน-หนังบ้าง
และซากอสุภะบ้าง

"สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ" นี้คือ "แก่นพระศาสนา"
หัวใจพระพุทธเจ้า ก็คือ หัวใจพระศาสนา

"ความชั่ว" ให้เก็บไว้จนตาย
"ความดี" ต้องนำออกใช้จนตาย
ทุกวันนี้..ดีกับชั่ว..ยังปนกันอยู่
ต้องสร้างความดีให้มาก
จนกำจัดความชั่วออกให้หมด..จึงจะหายห่วง


...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย