"การภาวนาในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    3 ก.ค. 2561

 "การภาวนาในทางพุทธศาสนา"

" .. ในวันหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง เราไม่ควรประมาท "นั่งที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาในที่นั้น ยืนอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาในที่ยืน เดินไปที่ไหนก็ให้ตั้งใจภาวนาในที่เดินไปนั้น แม้กระทั่งเรานอนแล้วแต่ยังไม่หลับก็ให้น้อมเอาดวงใจเอาใจของเราให้หยุดให้อยู่ ให้สงบระงับได้นั้นแหละเป็นการดี" จึงชื่อว่า "การภาวนาในทางพุทธศาสนา"

เราต้องตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้น คนอื่นผู้จะมาช่วยได้จริง ๆ นั้น มันก็ห่างไกลอยู่ "ตัวเราเองนี่แหละพึ่งตัวเราเอง" พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่า "อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน" จะคิดพึ่งคนอื่นมาภาวนาให้ไม่ได้ "เราต้องภาวนาเอง แก้ไขจิตใจของเราเอง" .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร DT014902

วิริยะ12

3 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5187 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย