ศีลข้อ ๕ แม้ไม่เจตนาละเมิดก็ผิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    27 ก.พ. 2558ศีลข้อที่ ๕ นั้นน่ะ สุราเมรยฯ นั้น
ท่านกล่าวไว้ว่า ถึงไม่เจตนาก็เป็น
ไม่เจตนาที่จะดื่มแต่ว่ามันสะเพร่า
ขาดการพิจารณา เช่นอย่างว่า
เขาเทเหล้าใส่แก้วแล้วยื่นมาให้นี่
ตนไม่ได้พิจารณาไปสำคัญว่าเป็นน้ำธรรมดา
แล้วก็ดื่มเข้าไปอย่างนี้นะ
พอดื่มเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าเป็นเหล้า
อย่างนี้ก็ไม่พ้นโทษ ก็เป็นโทษ

ดังนั้นถ้าผู้ฉลาด ผู้มีสตินี่
เขาส่งน้ำอะไรมาให้ใส่แก้วมา
เราก็ต้องพิสูจน์ดูซะก่อน ดมดูซะก่อน
มันก็รู้แหละ กลิ่นเหล้ามันเป็นยังไง
มันก็รู้ รู้แล้วมันก็ไม่ดื่ม มันเป็นอย่างนั้น

ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ข้อนี้นะ
เพราะเหตุว่า คนเรามันจะหาทางแก้ตัว
ถ้าใครเทเหล้าใส่แก้วแล้วส่งมาให้ไปดื่ม
ก็..โอ๊ะ..เราไม่รู้ว่าเป็นเหล้า
เราได้ดื่มไปเสียแหล้วแหละ
อย่างนี้ก็นับว่า หาทางแก้ตัว
อันนั้นมันไม่พ้นโทษ
เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษา
ให้รู้ให้เข้าใจละเอียดอันข้อศีลนี้นะ

...
พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   DT017019

จำปาพร

27 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5347 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย