ให้ตั้งจิตเจตนาภาวนา (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 ภัสรามณี  

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
สิ่งใดไม่ดีไม่งามเราก็ให้พากันเลิกละออกไป ให้ตั้งจิตเจตนาภาวนาสอนใจของตนให้เว้นจากบาป ให้คิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการนึกน้อมภาวนานี้-ให้มีอยู่ตลอดเวลา เราไปโกรธให้ใครก็ไม่ต้องไปโกรธอีก มีความโกรธอยู่ในใจก็ให้เลิกละออกไป เพ่งเล็งในใจให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอย่าไปทำให้มันเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา

เอาภาวนานี้แหละมัดจิตใจของเราให้อยู่ ไม่ให้ไปที่ไหนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่า ดูก่อนอานนท์วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นให้นึกถึงความตายให้ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าผู้ใดนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกซึ่งความตายจิตใจก็ตกอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าหมดวันหมดคืนหมดคืนหมดเดือนหมดปีบางคนตลอดชาติไม่ได้นึกว่าเราต้องตาย เป็นความประมาท คือจิตมันประมาทมัวเมา

ถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปว่า เราต้องตายเวลาลมหายใจเข้าไปนี่ก็ได้ เวลาลมหายใจออกมาเราต้องตายก็ได้ เมื่อนึกน้อมอย่างนี้จิตใจก็จะได้มั่นคง สงบระงับ ใจที่เกิดโกรธอิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวร เกลียดชังคนใดคนหนึ่งสัตว์ตัวไหนตัวหนึ่งก็จะไม่มีในใจนั้น จิตใจเราทุกคนก็จะเย็นใจ คือ ใจไม่โกรธ ใจไม่โลภอยากได้ของใคร ใจไม่หลงใหลตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ ที่ว่า ใจดีใจงามใจทำบุญ วาจาพูดกล่าวในสิ่งที่เป็นบุญ ความประพฤติทางกายทางวาจาได้แก่ คำพูด การนึกน้อมในใจชื่อว่าภาวนา

จงพากันนึกน้อมอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านทำดีด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยดวงใจ ท่านทำดีทุกวันทุกคืน ทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน เราทุกคนขอให้ตั้งจิตเจตนาใจของเราให้ได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป


• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• เอนไซม์สระผมอาบน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไร้สารเคมี

• จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่า “อยากได้อะไร?” แต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่า “อยากทำอะไร?” จาก “อยากทำอะไร?” ก็ก้าวต่อไปว่า “อยากรู้ว่าจะทำอย่างไร” และ “จะต้องรู้อะไร?”

• 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย