ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างโลกียะ : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

 จำปาพร    19 ก.พ. 2558

ศีล...ปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ เรียกว่า "โลกียศีล"

ปฏิบัติสมาธิ เพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติ
เพื่อต้องการเทวสมบัติ เพื่อต้องการพรหมสมบัติ
ก็เรียกว่า "โลกียสมาธิ"

ปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตาม
แต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ ก็เป็น "โลกียปัญญา"

...

"พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต"
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหารDT017019

จำปาพร

19 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย