ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างโลกียะ : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ศีล...ปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ เรียกว่า "โลกียศีล"

ปฏิบัติสมาธิ เพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติ
เพื่อต้องการเทวสมบัติ เพื่อต้องการพรหมสมบัติ
ก็เรียกว่า "โลกียสมาธิ"

ปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตาม
แต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติ
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ ก็เป็น "โลกียปัญญา"

...

"พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต"
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหารDT017019

จำปาพร

 เปิดอ่านหน้านี้  3115 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย