"ทาน ศีล ภาวนา" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2558

 "ทาน ศีล ภาวนา"

" .. คนที่ทำ "ทาน" มาก ก็จะให้ผล ให้เขาเป็นคนมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์
คนที่มี "ศีล" จะทำให้รับอัตภาพที่ดี มีรูปร่างผิวพรรณงดงาม
ถ้ามี "ภาวนา" ด้วยก็จะทำให้ผู้นั้น เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย