"เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    16 มี.ค. 2561

 "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา"
"เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก"


" .. "การค้ำจุนของเมตตาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก" ไม่เหมือนกับการค้ำจุนของเครื่องค้ำจุนอันเป็นวัตถุทั้งหลาย "อันวัตถุเครื่องค้ำจุนทั้งหลายนั้น เราไปจัดวาง เพื่อค้ำจุนสิ่งใด ก็จะค้ำจุนเพียงเฉพาะสิ่งนั้นให้มั่นคงดำรงอยู่"

"แต่เมตตาเครื่องค้ำจุนนั้น" มิได้เป็นแบบเดียวกับวัตถุเครื่องค้ำจุน "เราแผ่เมตตาไปในผู้อื่นสัตว์อื่น ผู้ที่ได้รับผลจากเมตตาเครื่องค้ำจุนก่อนผู้อื่นสัตว์อื่น คือตัวเราผู้แผ่เมตตานั้นเอง"

แม้ผู้อื่นสัตว์อื่นจะได้รับความค้ำจุนจากเมตตาของเรา "แต่ก็จะได้รับที่หลัง จะไม่ได้รับก่อนผู้แผ่เมตตาเป็นอันขาด" ฟังแล้วไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเช่นนี้ .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

16 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  7184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย