"โสสานิกังคะ ไปเยี่ยมป่าช้า" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    7 ส.ค. 2560

 "โสสานิกังคะ ไปเยี่ยมป่าช้า"

" .. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ได้อธิบายถึง "การไปเยี่ยมป่าช้า" ซึ่งเป็นธุดงควัตรข้อหนึ่งในจำนวน ๑๓ ข้อ ดังนี้ "โสสานิกังคะ ไปเยี่ยมป่าช้า ไปนอนป่าช้า" เป็นธุดงควัตรข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ "เป็นอุบายภาวนา"

ผู้ภาวนาในทางพระพุทธศานา โดยเฉพาะผู้มาบวชเรียนแล้ว "ให้เอาใจออกห่างจากอารมณ์ที่ว่าสวยงามให้ได้" ให้เห็นว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐาน คล้ายกับว่า "เราเดินไปเห็นคนเขาถ่ายกองอุจจาระไว้ข้าง" คือบางคนเขาไปไม่ไกล "ถ้าเราเห็นเราก็ว่าเป็นอสุภะ คือว่าไม่งาม"

แท้จริงมันไปจากคนเรา ตัวเราด้วย "เมื่อถ่ายออกไปแล้วก็ว่า เป็นปฏิกูล อยู่ในท้องเราว่าเป็นของดิบของดี" เพราะว่าเราไม่พิจารณา "ถ้าพิจารณาแล้ว มันเต็มไปด้วยก้อนอสุภะ" .. "

"ธรรมประวัติ" (หน้า ๕๖)
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

7 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4915 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย