ปุ จ ฉา – วิ สั ช นา: ศิษย์ถาม – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

 Ratchada     14 พ.ย. 2556

ปุ จ ฉา – วิ สั ช นา: ศิษย์ถาม – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

ปุจฉา: ศิษย์ถาม
กราบนมัสการครับ การปฏิบัติโดยวีธีที่ ๒ ใช้เจริญวิปัสสนานำสมาธินั้น ปัญญาจะเกิดขึ้นก่อนและได้สมาธิตามหลังใช่หรือไม่ขอรับ หรือได้พร้อมๆ กัน

วิสัชชนา: พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
คือ ปัญญามันก็มีระดับต่างๆ ปัญญาที่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติ มันก็ต้องมีก่อนแล้ว การที่ระลึกเป็น ระลึกรูป – นาม เป็นว่าลักษณะรูป ลักษณะนาม มันถือว่าเป็นปัญญาระดับหนึ่ง ปัญญาจากการฟังมาแล้วก็พอมาลงมือปฏิบัติแล้วเข้าไปรู้จัก รูป – นาม ได้ ก็ต้องถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง แล้วต่อๆ ไปปัญญาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็เป็นปัญญาที่รู้ชัดรู้มากขึ้น
เพราะฉะนั้น มันก็จะมีปัญญาเหล่านี้มาแล้วก็สมาธิก็จะเกิดตามมา เมื่อปัญญาทำให้ถูกรู้จักวิธีทางถูกปฏิบัติถูกวางใจถูก สมาธิก็เกิดขึ้นมาด้วย แล้วเมื่อสมาธิเข้ามาบวกอีก จิตมีสติมีสมาธิมีกำลังมากขึ้นก็ดึงเอาปัญญาระดับที่รู้แจ้งแทงตลอดเกิดขึ้นมาได้ เรียกว่าสมาธิจึงเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา หมายถึงปัญญาในระดับที่จะรู้แจ้งในสัจธรรม
แต่ว่าสมาธิมันจะมีมาจะต้องมีปัญญาเข้าใจในการปฏิบัติ ปฏิบัติถูกเข้าใจถูก ปฏิบัติไปถูกก็ทำให้เกิดสติ สมาธิ เมื่อมีสมาธิมาก็ปัญญาระดับรู้แจ้งก็ตามมาอีก

อนุโมทนาศิษย์สุปฏิปันโน: คุณ เสาวลักษณ์ เตียตรีมิตร (Facebook.com/Luck Muggle)
อาสาสมัครผู้ถอดไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา และทำรูปภาพประกอบคำถามด้านล่างนี้

ติดตาม อ่าน - ฟัง ได้ที่ หมวด : ฟังธรรม: ตอบปัญหาธรรม โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
ปุจฉา – วัสชนา ชุดที่ ๑
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/372-dhamma-questions-answers.html
ปุจฉา – วัสชนา ชุดที่ ๒
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/405-dhamma-questions-answers-2.html

หรือชมข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่น รายการถ่ายทอดสด ฟังวิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ได้ที่หน้าเว็บ
http://www.watmaheyong.org    


ที่มา : http://www.watmaheyong.org

DT015578

Ratchada

14 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย