"ทุกข์เพราะใคร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    1 มี.ค. 2566

 "ทุกข์เพราะใคร"

" .. "อันความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวงก็มีทุกข์โทษภัย" เช่นเดียวกับ "การจับต้องถ่านไฟอันลุกแดง แต่เพราะทุกคนไม่รู้ชัดจึงไม่กลัว"

จึงเข้าไปยืดมั่นถือมั่นไว้และเมื่อได้รับทุกข์โทษภัยเพราะการยึดมั่นถือมั่น "ก็มีโมหะทำให้หลงผิดไปว่า ทุกข์โทษภัยทั้งหลายที่เกิดกับตนนั้น" เป็นเพราะ "ผู้นั้นผู็นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นเหตุ"

หาได้เห็นความจริงว่า "เหตุที่แท้ของทุกข์โทษภัยที่ตนได้รับนั้นคือ ความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
   DT014902

วิริยะ12

1 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย