ศีลเครื่องวัดความดีของคน


.
 "ศีลเครื่องวัดความดีของคน"

" .. ศีลจึงเป็นเครื่องวัดความดีของคน "ผู้ที่มีศีลเรียกว่า มนุษย์อันสมบูรณ์" ผู้ไม่มีศีลท่านเปรียบอุปมามนุษย์เหมือนกับสัตว์ธรรมดา ถ้ามีศีลเรียกว่ามนุษย์แท้ หรือหากมีธรรม คือ "หิริ โอตตัปปะ" เป็นเครื่องอยู่ได้อีกเรียกว่า "มนุษย์เหมือนกันกับเทวดา" ยังไม่ทันไปเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ แต่หากว่าเป็นมนุษย์เทวดาอยู่ในโลกอันนี้

เหตุนั้นคนเราเกิดมา ที่ได้สมบัติคือมนุษย์สมบูรณ์อย่างนี้แล้วควรที่จะรักษามนุษย์สมบัติอย่าให้เสื่อม "อย่าให้ถอยหลังลงไปเป็นมนุษย์เหมือนกันกับสัตว์" จึงได้ชื่อว่าเรารู้จักรักษาตัวของเรา รักษาคุณธรรมของเราคือมนุษย์สมบัติไว้แล้วเจริญมนุษย์สมบัตินี้ให้ยิ่งขึ้น จนมี "หิริ โอตตัปปะ" จึงจะเป็นมนุษย์เทวบุตรต่อไป .. "

"สนทนาธรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

4,370


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย