คนที่ไร้ค่าชีวิตไร้ค่าไม่ใช่มนุษย์

 ลูกโป่ง    21 พ.ย. 2555

..........   DT0329

ลูกโป่ง

21 พ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย