"วิธีละกรรม ชำระบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "วิธีละกรรม ชำระบาป"

" .. การภาวนา คือการสำรวมใจ "นี่แหละเป็นการละบาปบำเพ็ญบุญ นี่เป็นวิธีตัดลัดใกล้ที่สุดในการที่จะละชั่วทำดี" เห็นชัดภายในใจของตนเลย ใจที่เรายังไม่ได้อบรมภาวนา คือไม่ได้นั่งสมาธิ จิตจะต้องยุ่งส่งส่ายวุ่นวายไปหาอารมณ์ที่ชั่วที่ดี โดยมากมักเป็นไปในทางที่ไม่ดี

เมื่อเรามานั่งภาวนนาทำสมาธิสำรวมอยู่ในทางที่ดี "นั้นเรียกว่า ละชั่ว นี่แหละเป็นการชำระกรรม" คือว่า "ล้างบาปด้วยวิธีนี้ ล้างความชั่วด้วยวิธีนี้ จนกระทั่งเราล้างชำระจนหมดจด" ใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นสมาธิถึงอัปนายิ่งดี แล้วจะไม่มีอะไรเลยในขณะนั้น "นั้นเรียกว่ากรรมหมดจด" ความชั่วที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ละขณะนั้นเลย

ถ้าหากเราหัดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ความชั่วก็หมดไป ๆ เวลามันออกมาอีก เมื่อมาอยู่ธรรมดา ๆ ก็จะไม่ยอมทำความชั่วนั้นต่อไป "วิธีละกรรมชำระบาปอย่างง่ายที่สุดด้วยการภาวนา" เหตุนั้นจึงควรหมั่นทำบ่อย ๆ จนกว่ามันจะหมดสิ้นไป .. "

"ถามตอบต่างประเทศ ๖"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,501


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย