"ฟังธรรมอยู่ทุกเวลา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    26 พ.ย. 2563

.
 "ฟังธรรมอยู่ทุกเวลา"

" .. อันฟังธรรมจากที่อื่น จะต้องเป็นกาลเป็นเวลา "แต่ฟังธรรมอยู่ภายในจิตในใจ ในกาย วาจา จิตของตนนั้น ให้มีอยู่ทุกเวลา" กายนั่งอยู่ที่ไหน ใจก็เพียรเพ่งอยู่ในกายที่นั่งนั้น "เห็นว่านี่เป็นกองทุกข์อย่างนี้แหละ" เห็นเป็นความแก่ ความชรา มรณะ อยู่ในตัวตลอดเวลา .. "

" .. หลวงปู่สอนว่า .. "
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

26 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย