"รู้เท่าทันจิต มิใช่รู้ตามจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 ต.ค. 2564

.
 "รู้เท่าทันจิต มิใช่รู้ตามจิต"

" .. "กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต" พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต "จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง"

"เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลส" สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว "จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์" นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาจิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวง จิตเป็นตัวการของสิ่งทั้งปวงหมด "ท่านจึงให้สำรวมจิต รู้เท่าทันจิต"

พระพุทธศาสนาสอนให้เราสำรวมจิต "คือระวังจิต" เมื่อจิตมันจะคิดนึกอะไร ไม่ว่าดีหรือชั่วให้รู้ตัวอยู่เสมอ "ให้รู้เท่าทันมัน มิใช่รู้ตามจิต" รู้ตามจิตไม่มีวันจะตามทัน "เมื่อรู้เท่าทันมันแล้ว มันก็จะอยู่นิ่งเฉย" ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง "ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคต" อยู่เป็นกลางเฉย ๆ ไม่เป็นบุญเป็นบาป .. "

"เทสโกวาท ๑๐๐ ปี" บทที่ว่าด้วยเรื่องจิตใจ
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3678DT014902

วิริยะ12

14 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5273 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย