"ขาดสติก็เหมือนตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 พ.ย. 2565

"ขาดสติก็เหมือนตาย"

" .. สิ่่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติ "สตินี้เป็นธรรม เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง" ซึ่งให้ธรรมอันอื่น ๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง "สตินี้ก็คือชีวิต ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตาย ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาท" ในระหว่างขาดสตินั้น พูดไม่มีความหมาย การกระทำ ไม่มีความหมาย

ธรรมคือสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตาม "สติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้ เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด" ธรรมะทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติ ธรรมะทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์ .. "

"การทำจิตให้สงบ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

11 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย