"จิตตัวเดียวเท่านั้นแหละ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 ส.ค. 2564

.
 "จิตตัวเดียวเท่านั้นแหละ"

" .. "จุดในพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรหรอก คือตัวจิต" ท่านว่า: "เอตํ พุทฺธานสาสนํ" จิตอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นศาสนา

"จิตเศร้าหมอง จิตผ่องใสก็จิตนี้" จิตมัวหมองหรือกิเลสก็จิตอันนี้ จิตผ่องใสหรือกิเลสก็ตัวเดียวตัวนี้ ไม่ต้องมีหลายอย่าง "ที่หลายอย่างหลายประการนั้น คือต้องการอยากจะให้เห็นหลายแง่หลายมุมของจิต" พูดมากไปก็หลายอย่าง หลายเรื่อง ความเป็นจริงนั้น หากว่าจับจุดอันหนึ่งได้แล้วนั้น ไม่มีมากมายอะไร

"จิตตัวเดียวเท่านั้นแหละ คิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็จิตตัวนี้แหละ" ครั้นหากไม่คิดมันก็หมดเรื่อง "อันการที่จะไม่ให้คิดนั้น ก็จับจุดตรงนั้นน่ะ ที่จะไม่ให้คิดนั่นแหละมันจึงหมดเรื่อง" ถ้าคิดมันก็หลายเรื่องหลายอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

10 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย