"รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

 วิริยะ12    25 ธ.ค. 2563

.
 "รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล"

" .. การบำรุงรักษาสิ่งใด ๆ ในโลก "การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ" ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม "รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน"

"ใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่า" จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ "แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดอยู่นั่นเอง" .."

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  DT014902

วิริยะ12

25 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5114 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย