"ปัญญาอริยมรรค" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    22 ส.ค. 2566

.
 "ปัญญาอริยมรรค"

" .. หลวงปู่ว่า "ปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมติ ไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคจึงเข้าถึงพระนิพพานได้" ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่น "ไอสไตน์ มีความรู้มาก มีความสามารถมาก แยกปรมาณูที่เล็กที่สุด" จนเข้าถึงมิติที่ ๔ แล้ว

"แต่ไอสไตน์ไม่รู้จักนิพพาน" จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้ "จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริง ตรัสรู้ยิ่ง ตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ เป็นไปเพื่อนิพพาน" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    DT014902

วิริยะ12

22 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5387 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย