"มรณกรรมฐาน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    26 ม.ค. 2567

"มรณกรรมฐาน"

" .. พระพุทธองค์ท่านจึง "ให้กำหนดความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจ" คือว่ามันใกล้เข้าไป หมดไปสิ้นไป ถ้าว่าถึงคนทั้งโลกแล้ว "เดี๋ยวนี้ก็มีคนตาย ตายนับไม่ได้ก็มี" ตายคนเดียวก็มี ตาย 2 คน 3 คนในขณะเดียวกัน "หญิงก็ตายได้ ชายก็ตายได้ ไม่ใช่ตายแต่คนเฒ่าคนแก่ เด็ก ๆ ยังไม่รู้อะไร ก็ตายได้"

นี่แหละมรณกรรมฐาน "ผู้ภาวนานั้นไม่ต้องไปรู้อื่น ไม่ต้องไปเรียนนอก ให้เรียนใน เรียนใน คือเรียนในกาย วาจา จิตของตัวเอง ดูพิจารณาอะไรมันตาย" อะไรมันยัง อะไรจะตายก่อน อะไรมันตายนานแล้ว "กำหนดให้รู้ดูให้มันเห็นจิตใจ" กิเลสมันจึงจะอยู่ยั้ง

ถ้าไม่อย่างนั้น มันก็พาให้ดิ้นรน วุ่นวาย กระสับกระส่าย ภาวนาไม่ลง ภาวนาไม่สงบ มองไม่เห็น กำหนดไม่ได้ มืด ๔ ด้าน ๔ ทิศ มืด ๑๐ ทิศ "จะนึกภาวนาพุทโธก็ไม่ได้ นึกถึงความตาย ก็ไม่ได้ไม่เห็น" .. "

"มรณกรรมฐาน"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
   DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5406 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย