"เหตุที่เกิดจากความเชื่อง่าย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    9 พ.ย. 2566

.
 "เหตุที่เกิดจากความเชื่อง่าย"

" .. ทุกวันนี้โลกร้อนมาก บ้านเมืองพระพุทธศาสนาของเราก็ร้อน "เหตุสำคัญประการหนึ่งก็น่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากความเชื่อง่าย" ความส่งเสริมคนไม่ดีที่ตกอยู่ใต้อำนาจความริษยาอย่างรุนแรง

"ความเชื่อที่สนิทใจโดยไม่เคลือบแคลงระแวงสงสัย" ในเรื่องราวที่ได้ยิน ได้ฟัง "ไม่สงสัยในผู้บอกกล่าวเล่าเรื่องอันเป็นอาวุธร้าย ที่กำลังเชือดเฉือนคนดี ๆ ให้ตายทั้งเป็น" ตายจากชื่อเสียงเกียรติยศที่เป็นความสำคัญสำหรับคนที่เกิดมาด้วยความดี

ลองสมมุติ "ตัวเองที่รู้ตัวว่าเป็นคนดีจริงแล้วกำลังถูกตะโกนโพนทะนาว่าเป็นคนชั่ว" มีความเลวร้ายนานาประการ มีคนดีอันเป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าร่วมมือด้วย "โดยพาซื่อเชื่อเขา" เชื่อผู้ตกอยู่ใต้อำนาจที่เลวร้ายรุนแรงของความริษยา ที่ครองใจอยู่ท่วมท้น

"เสียงแห่งความริษยาที่กึกก้องอยู่ในใจไร้คุณธรรมของคนหนึ่ง แม้สามารถไปกึกก้องอยู่ในใจของคนดีมีอำนาจวาสนาบารมีได้ คนดี ๆ ก็จะถูกฆ่าให้ตายทั้งเป็นได้อย่างน่าสลดสังเวชนัก" .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

9 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย