"การทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    25 มิ.ย. 2563

.
 "การทำจิตให้สงบ"

" .. "การทำจิตให้สงบ คือการวางให้พอดี" ตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไป ปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึง เพราะขาดความพอดี ธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง เป็นของมีกิริยาไหวตัวอยู่เรื่อย ฉะนั้น จิตใจของเราจึงไม่มีกำลัง การทำจิตใจของเราให้มีกำลัง กับการทำกายของเราให้มีกำลังมันต่างกัน

"การทำกายให้มีกำลัง ก็คือการออกกำลัง" ทำกายบริหาร มีการกระโดด การวิ่ง นี่คือการทำกายให้มีกำลัง "การทำจิตใจให้มีกำลัง ก็คือทำจิตให้สงบ" ไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่าง ๆ ให้อยู่ในขอบเขตของมัน เพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบ ไม่เคยมีกำลัง มันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายใน .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://anuchah.com/meditation/DT014902

วิริยะ12

25 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4851 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย