"อยู่ที่ตัวเรานี่เอง" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)
 วิริยะ12   28 พ.ย. 2562

.
 "อยู่ที่ตัวเรานี่เอง"

" .. ธรรมะ คือคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเรามองข้ามไปเสียหมด "อยู่ที่ตัวเรานี่เอง" มิใช่อื่น "พุทธะ คือ ผู้รู้" ก็ตัวเรานี้เอง มิใช่ใครอื่น

เช่นเดียวกับไข่ "ไข่อยู่ข้างในของเปลือกไข่" ทำให้เปลือกไข่แตก เราก็ได้ไข่ "พิจารณาร่างกายของเราให้แตก" แล้วเราก็จะได้ธรรมะ .. "

หนังสือบูรพาจารย์
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  655 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย