เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๒)

 หิ่งห้อยน้อย  ทุกข์อันไม่น่ายินดี ปรี่เต็มล้น
นำกมล ผู้ประมาทไว้ ในสังสาร์
กลับยินดี ทวียิ่ง เกินอุปมา
ด้วยเห็นว่า เป็นที่น่า พายินดี

และยังมี ทุกข์อัน ไม่น่ารัก
กลับประจักษ์ ว่าน่ารัก น่าเสริมศรี
ผู้ประมาท พลาดแล้ว มิแคล้วราคี
พุทธวจี ตรัสไว้ ให้พิจารณา

ทุกข์ทั้งหลาย ในกาม ลามสู่จิต
กลับเพลินพิศ แนบสนิท ติดมิจฉา
ผู้ประมาท ย่อมหลงใหล ในกามา
เห็นทุกขา ว่าเป็นสุข สนุกใจ

ผู้ประมาท คำนี้ น่าเชื่อถือ
คำเล่าลือ ที่ดูเด่น เป็นไฉน
คำว่า ประมาท คำนี้หรือ คืออะไร

ขอทิ้งไว้ ให้พินิจ พิจารณา

ด้วยเนื่องจาก กระทู้เก่า นั้นยาวมาก
เลื่อนลำบาก จึงขึ้นใหม่ ใคร่ปุจฉา
เพื่อช่วยกัน สร้างพลัง และสัทธา
เสริมคุณค่า สร้างปัญญา สร้างบารมีอ่านกระทู้เก่าได้ที่ กระทู้ที่ 0031 ตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/dbview.php?No=31

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
6,017


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย