"อารมณ์ก็คือใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "อารมณ์ก็คือใจ"

" .. หลักพุทธศาสนาสอนถึงเรื่องใจนั้นมันมีอันเดียว "ใจไม่มีมากอย่างดอกที่มันมากคือมันผสม" เหมือนกับน้ำที่ผสมด้วยสีต่าง ๆ สีดำใส่เข้าไปก็เรียกว่าน้ำดำ สีแดงใส่เข้าไปก็เรียกว่าน้ำแดง ทั้งดำทั้งแดงผสมกันเข้าก็กลายเป็นสีร่า ๆ ไป

ผสมสียิ่งมากเท่าใดสีก็ยิ่งร่าไปหลายสีเท่านั้น "อารมณ์ที่เราไม่อยากให้มันไปตามสิ่งไม่ นั้นคือตัวปัญญามันเกิดขึ้นมา" ส่วนอารมณ์นั้นเป็นเรื่องของใจ แท้ที่จริงปัญญาก็คือใจ "อารมณ์ก็คือใจ"

เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ "จึงสอนให้เราอบรมใจรักษาใจให้มันเหลืออยู่อันเดียว ไม่ให้มีสองสาม" เพราะใจเป็นของที่เร็วที่สุด ยากที่จะจับได้ ถ้ามันมีอาการหลาย ๆ อย่างมันยาก "หากผู้มาอบรมใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วจะเห็นว่ามีไม่มาก" ใจอันเดียวแท้ ๆ เหตุนั้นจะต้องอบรมจึงจะรู้เรื่องพวกนี้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย