"ตั้งสติเพื่อพิจารณา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2562


 "ตั้งสติเพื่อพิจารณา"

" .. ทีนี้เราจะคิดถึง "พุทโธ หรือธัมโม สังโฆ" นี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ไม่มีการบังคับ "เราถนัดทางไหนเราก็เอาทางนั้น" หรือ "เราจะถนัดทางกำหนดลมหายใจก็เอา"

"เราจะถนัดทางพิจารณาทางกาย" พิจารณาหนัง กระดูก เส้นเอ็น หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายของเรานี้ "ถ้าจิตมันไปติดอันไหน ให้พิจารณาอันนั้น ให้เห็นจนชัดเจน" จนกระทั่งว่า "มันกลายเป็นดิน เป็นธาตุดินไปตามเดิมของมัน" ให้จิตมันเห็นชัด ๆ .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5194 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย