"ทำจริงก็เป็นธรรมที่จริง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  


 "ทำจริงก็เป็นธรรมที่จริง"

" .. "ธรรมก็แปลว่า สิ่งที่ทรงไว้" คือส.ภาพไม่สูญหายไม่ตาย "คือทำจริงก็เป็นธรรมที่จริง" จริงอยู่กับหัวใจของเรา

เหมือนอย่าง "ทองคำธรรมชาติ ถึงแม้ว่าไปตกในตม ในโคลนอย่างใดก็ตาม เมื่อเราเอามาชำระล้างให้สะอาดแล้วเนื้อทองนั้นก็ยังเป็นทองอยู่" ฉันใดก็ดี "จิตใจของเรา ถ้าชำระความชั่วออกได้ทั้งหมดแล้ว ย่อมเป็นเช่นนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

5,444


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย