"เป็นทุกข์เพราะใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    9 ส.ค. 2566

.
 "เป็นทุกข์เพราะใจ"

" .. คนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากกรรมได้ "ก็เพราะใจอันเดียว" จงยึดใจถือใจเป็นสำคัญ จะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแล้วจะมาสร้างกิเลสก็เพราะใจ "เป็นทุกข์ก็เพราะใจ ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ ใจไม่ยึดถือ" ปล่อยทิ้งเสีย "กายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เป็นตามเรื่องของใจ" หมดเรื่องหมดราวกันที .. "

"เทสโกวาท ๑๐๐ ปี"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

9 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย