"ฆ่ากันตาย ล้วนแต่แย่งกามคุณนี้เอง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    11 ก.ค. 2566

.
 "ฆ่ากันตาย ล้วนแต่แย่งกามคุณนี้เอง"

" .. "ไอ้เรื่องเบียดเบียนกัน ฆ่ากันตายอยู่ในโลกอันนี้ มันก็ล้วนแต่แย่งกามคุณกันนี้เอง" ไม่ใช่อย่างอื่นใด แล้วกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่าง หอก ดาบ แหลน หลาว คอยแต่จะทิ่มแทงให้เจ็บปวดรวดร้าวเวทนาอยู่อย่างนั้น

"กามทั้งหลาย เปรียบเหมือนอย่างเขียงหั่นชิ้นเนื้อ" ธรรมดาเขียงนี้มีแต่สึกหรอเรื่อยไป ไม่มีหรอกมันจะงอกชิ้นมาอีก อันนี้ ฉันใดก็เหมือนกันแหละ "ผู้บริโภคกามทั้งหลายนี่ ก็มีตั้งแต่เสี่อมลงไปเลย" ทั้งร่างกายก็ทรุดโทรมลงไป ทางจิตใจก็เสี่อมลงไปจากคุณความดี

"ผู้มัวเมาในกามคุณนะ เสี่อมไปจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้น" กามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีผล ธรรมดาต้นไม้ที่ มีผลนี่ นอกจากพวกนกพวกสัตว์ต่างๆ มากินกันแล้ว หมู่มนุษย์ก็ ไปตัดไปลานกิ่งก้านของมันลง เพื่อจะเอาผลมันมาบริโภค ก็ต้องได้ ถูกรบกวน ต้นไม้ที่มีผลน่ะ

"ฉันใด บุคคลผู้ยินดีในกามคุณทั้งหลาย" เมื่อได้รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสนั้นมาแล้ว "ก็มีผู้อยากมายื้อแย่งเอาไปอยู่อย่างนั้นแหละ" ต้องได้รักษา ต้องได้กังวลห่วงใยอยู่อย่างนั้นแน่ะ

มีเงินมีทองข้าวของมาแล้ว ยิ่งมีคนพยายามจะมา ยื้อแย่งเอาไป "ถ้ามีเมียสวย ๆ งาม ๆ ยิ่งแล้วใหญ่ ยิ่งเป็นเวร ดีไม่ดี เขาฆ่าตัวตายซํ้าเลย อันนี้ก็มีอยู่ถมไป" นี่แหละ เพราะฉะนั้น พระองค์เจ้าก็จึงได้เปรียบกามคุณไร้เหมือนกันกับต้นไม้ที่มีผล .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

11 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5298 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย