"สำรวมจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 "สำรวมจิต"

" .. ตั้งใจให้ดี ตั้งใจให้เป็นหนึ่ง "มีสติกำหนดลมหายใจเข้า หายใจออก" หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตปกติอยู่ หายใจออกก็รู้ว่า "จิตคือความรู้สึกนี่ เป็นปกติอยู่ นี่เรียกว่ารู้ตัว"

กายก็นั่งอยู่ตรงนี้ "จิตก็มีความรู้สึกอยู่ภายใน มีสติประคอง ความรู้สึกอันนั้นไว้" อย่าให้มันคิดส่งส่ายไปข้างนอก "นี่วิธีสำรวมจิตนะ ให้เข้าใจ" .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
    

5,392


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย