"ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)

 วิริยะ12  
 "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ"

" .. เหมือนอย่างกับนํ้าในขวดนี่แหละ "ครั้นเรารินมันทีละน้อย มันก็จะหยด นิด .. นิด .. นิด พอเราเร่งรินให้เร็วขึ้น มันก็จะไหลติดต่อเป็นสายน้ำเดียวกัน" ไม่ขาดตอนเป็นหยดเหมือนเวลาที่เรารินทีละน้อย ๆ

"สติของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเร่งมันเข้ามา คือปฏิบ้ติให้สม่ำเสมอแล้ว" มันก็จะติดต่อกันเป็นสายนํ้าไม่เป็นนํ้าหยด หมายความว่า "ไม่ว่าเราจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ความรู้ อันนี้มันไม่ขาดจากกัน" มันจะไหลติดต่อกันเป็นสายนํ้า

"การปฏิบัติจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้น" เดี๋ยวมันคิดนั่น คิดนี่ ฟังซ่านไม่ติดต่อกัน มันจะคิดไปไหนก็ช่างมัน "ให้เราพยายามทำให้เรื่อยเข้าไว้" แล้วมันจะเหมือนหยดแห่งน้ำ มันจะทำความห่างให้ถี่ "ครั้นถี่เข้า ๆ มันก็ติดกันเป็นสายน้ำ" .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทฺโท
 


4,817


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย