"งานประจำที่ต้องทำ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    12 ธ.ค. 2562


 "งานประจำที่ต้องทำ"

" .. "ศีลนั้นเป็นเครื่องวัดความดีของคน" ความดีของคนจะดีมากดีน้อยศีลนั้นเป็นเครื่องวัด นี่ข้อแรก ข้อสองก็หัดสมาธิภาวนาดังอธิบายให้ฟังมาแล้ว

"สมาธิภาวนาก็คือการสำรวมใจให้สงบ" จะสงบมากน้อยสักเท่าใดก็ตามใจ ไม่ใช่จะให้สงบถึงฌานสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานจึงจะทำ

แท้ที่จริงเราหัดเบื้องต้นหัดเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่แหละ "สงบได้แค่ไหนก็เอาชั่วครู่หนึ่งก็เอา" หัดทำความสงบให้ได้ ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้ "นี่เป็นงานประจำชีวิตของเราทุกคน" ที่จะต้องประกอบและทำ

"ถ้าไม่ทำเสียก็ขาดจากการปฏิบัติคุณงามความดีในชีวิต" ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบปีก็ตายทิ้งเปล่า ๆ พุทธศาสนาเลยไม่เข้าถึงจิตใจสักที "ธรรมะก็ไม่มีในตน" เป็นคนเปล่าเสียจากความดีไม่มีค่าถึงจิตใจ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
แสดงธรรม ที่วัดมัชฌิมศาสนวงศ์ เมืองเมนคุต อินโดนิเชีย DT014902

วิริยะ12

12 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย