"พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    1 ส.ค. 2563

.
 "พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ"

" .. "พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าถึงใจ" อย่างเดียวกับคนทั้งหลายเข้าใจเหมือนกัน แต่คนทั้งหลายทำไม่ถูกหนทาง จึงได้แต่พูดแต่ทำไม่ถูก เช่นเขาพูดกันว่า "กลุ้มใจ ทุกข์หัวใจ เจ็บใจ มันแสบเข้าถึงหัวใจ" ดังนี้เป็นต้น แต่ไม่ทราบว่าใจที่แท้จริงนั้นคืออะไร ถ้าทราบใจที่แท้จริงแล้ว "เมื่อทุกข์ใจ กลุ้มใจ เจ็บใจ ก็เอาใจนั้นออกจากเรื่องนั้นเสีย" มันก็หมดเรื่อง

"เพราะคนเราไม่สามารถจะทำความสงบของใจได้จึงไม่รู้จักใจที่แท้จริง" เห็นแต่ผู้นึกคิดนึกก็เข้าใจเองว่านั่นแหละคือใจ จึงปล่อยตามอาการของใจ "อาการของใจมันต้องการอะไรก็ตามมันทุกอย่าง" มันได้นี่แล้วก็อยากได้โน่นอีกต่อไป "หาที่สิ้นสุดไม่ได้" แล้วมันก็จะไม่มองดูข้างหลังว่า ได้อะไรมาบ้างแล้ว มีแต่ต้องการร่ำไป .. "

"หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"
สิงคโปร์ ๑๘ - ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ DT014902

วิริยะ12

1 ส.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4792 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย