"เก็บบุญมากิน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12   12 ธ.ค. 2560

 "เก็บบุญมากิน"

" .. "บำเพ็ญทาน" เปรียบเหมือนกินข้าว "บำเพ็ญศีล" เปรียบเหมือนกินของหวาน "บำเพ็ญภาวนา" เปรียบเหมือนกินน้ำ "การเจริญภาวนา" เรียกว่า "เก็บบุญมากิน ถ้าเราไม่เก็บมากิน มันจะเน่าเสียหมด" ถ้าไม่กลื่นเข้าไปในหัวอกหัวใจมันก็ไม่อิ่ม

"ตา" ได้เห็นครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ "หู" ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม "จมูก" ได้กลิ่นธูปเทียนดอกไม้ "ปาก" ได้สวดมนต์ "ใจ" ได้เจริญเมตตาภาวนา "บุญกุศล จะไหลเข้าดวงจิตดวงใจ" .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
วัดป่าคลองคู้ จังหวัดลพบุรี
๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๖ DT014902

วิริยะ12

12 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4396 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย