"ให้พากันจำเอา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    14 ม.ค. 2561

 "ให้พากันจำเอา"

" .. "คนเราจะดีเพราะความประพฤติ" ไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวเฉย ๆ ว่ามีเงินมีทอง ว่าดีไม่ดี "มันดีอยู่กับตัวเอง" ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วมีเท่าไรก็ฉิบหายหมด

"ถ้าเจ้าของดีแล้วมีน้อยก็มีมาก ไม่ดีก็ดีขึ้นไปโดยลำดับ" ให้พากันจำเอา บรรดาพี่น้องทั้งหลาย "ให้ดัดแปลงตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของ เจ้าของพาดีก็ดี เจ้าของพาเลวก็เลว"

สิ่งเหล่านั้นเลยกลายมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อเจ้าของ "เพราะความเลวของตัวเองนั่นแหละ ถ้าเจ้าของดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี" ให้จำเอา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

14 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย