"ทุกข์อย่างละเอียด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ทุกข์อย่างละเอียด"

" .. มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ ต้องการแต่สุข "ความจริงสุขนั้นก็คือ ทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง" ส่วนทุกข์ก็คือ ทุกข์อย่างหยาบ

พูดอย่างง่าย ๆ "สุขและทุกข์นี้ ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง" ..

"ทางหัวมันเป็นทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข" เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปากมันมีพิษ ไปใกล้ทางหัวมัน มันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็ดูเหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วาง มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน

"เพราะทั้งหัวงูและหางงู มันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน" คือ ตัณหาความลุ่มหลงนั่นเอง .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท    

5,393


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย