"รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    15 มิ.ย. 2563

.
 "รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์"

" .. รู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้ "คือรู้ในแง่ที่มันพ้นทุกข์" ความรู้นี้เป็นสิ่งสำคัญ รู้เครื่องยนต์กลไก รู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีอยู่ แต่ว่ามันไม่เลิศ ธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอก ให้รู้เท่านี้ก็พอ "สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แล้วก็วาง"

ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไม่มีทุกข์นะ "มันไม่มีทุกข์ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่" เพราะมันรู้จักแก้ปัญหา "มันรู้จักสมมุติวิมุตตินี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่" เมื่อเราประพฤติปฏิบัตินี่เองไม่ใช่เอาที่อื่นหรอก ดังนั้น "ท่านอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมาก" ยึดอย่าให้มันมั่น .."

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
http://anuchah.com/independence/DT014902

วิริยะ12

15 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย