"กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    2 ม.ค. 2566

.
 "กล่าวโทษผู้อื่นเป็นบาป"

".. "การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง" เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับทุกข์ จึงควรสลดสังเวช ต่อความผิดของตน "งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย" ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว "แต่สาเหตุที่ทำให้เกิด ทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 


• ถูกกับจริต

• น้ำมันอัลมอนด์พลัล

• "๕๐ องค์สรณะที่พึ่ง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• กาเทียมหงส์ (วินีลกชาดก)

• "การปฏิบัติต้องทวนกระแส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• เบญจศีล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย