"ผลของการไม่บริจาค" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    28 ม.ค. 2562


 "ผลของการไม่บริจาค"

" .. "ความขาดแคลนย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาค" คือไม่ได้ทำเหตุคือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลน ไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อม

"แม้ทำเหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลนย่อมได้รับผลเป็นความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลน" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 
   DT014902

วิริยะ12

28 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย