"ตั้งเจตนาให้ถูกต้อง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    23 พ.ค. 2562


 "ตั้งเจตนาให้ถูกต้อง"

" .. เมื่อจะทำสิ่งใดที่เป็นบุญ "ให้ตั้งปรารถนาหรือเจตนาให้ถูกต้อง เพื่อว่าผลแห่งบุญจะได้เป็นไปด้วยดี" เป็นไปอย่างถูกต้อง "แม้ตั้งปรารถนาหรือเจตนาไม่ถูกต้องผลของบุญจะไม่ถูกต้อง" จะไม่ดีเท่าที่ควร

เมื่อทำบุญ เช่น "การสละบริจาค ถ้าตั้งเจตนาว่า เพื่อความได้มาที่ยิ่งกว่าสละไป" เช่นนี้ "เป็นการตั้งเจตนาที่ผิด เป็นความโลภ เพิ่มกิเลสตัวโลภะ"

เมื่อสละบริจาค "ถ้าตั้งเจตนาว่าเพื่อช่วยทุกข์ผู้อื่น เพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้อื่น เพื่อทำกิเลสกองโลภะของตนให้บรรเทาเบาบางลง" เช่นนี้ "เป็นการตั้งเจตนาที่ถูก จักเป็นไปตามแรงแห่งเจตนา" คือความจงใจหรือตั้งใจมั่น .. "

"แสงส่องใจ" ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
สมเด็จพระญาณสังวรฯ DT014902

วิริยะ12

23 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4699 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย